Aktuellt

NYHETER OCH AKTIVITETER I VIGGE

Besök Viggebloggen och kolla vad som är på gång!

2020-Dokument från årsmötet 2020 finns under dokumentfliken

2017-12-22 \\Telefonistyrkan i Vigge kollad

Hej

Igår var jag tillsammans med vår Elteltekniker ute och mätte signalstyrkor runt Vigge. Vi har även laborerat lite mer med antennerna i radiobasen Intaget, och utsändningen är nu så optimal som det bara går att få till. Signalstyrkorna håller nu en acceptabel nivå runt hela Viggesjön, och det ska fungera bra även inomhus. Jag är lite fundersam över att det e.u. inte fungerar bra hos Lena Jansson på adress Vigge 164, för där var det utmärkta signalstyrkor utomhus. Jag såg dock ngn form av repeaterantenn utanpå huset, riktad åt fel håll? Kan det vara denna som ställer till det? Pröva i så fall att slå av repeatern och testa.

Efter Rännövägen blir det tyvärr snabbt sämre, pga att både Högåsen och Skalsberget alltför effektivt avskärmar våra radiobasar. Dock skulle det kunna fungera (även så långt som till adressen Grössjön 107) att förstärka 4G-signalen med hjälp av yttre antenn och 4G-router, för att kunna ringa på wifi inomhus.

Detta förutsätter naturligtvis att man har en telefon som har wifi-calling.

När det inte är så starka signalstyrkor, får man försöka "ta igen på gungorna det man förlorar på karusellen", dvs ha en så bra telefon som möjligt avseende radio- och antenndel.

Man bör även ha en telefon som fungerar med tal på 4G (kallas för VoLTE) och möjlighet till wifi calling, för samtal via router. Detta går ju att göra både via mobil- som fiberansluten router. För Er som funderar på att köpa en ny telefon, tipsar jag om att denna även bör klara "EVS" (evolved voice system) vilket är en ny codec vid VoLTE-samtal för att klara av dessa i ännu lägre signalstyrkor på 4G än vad telefoner gör idag. Kommer att börja lanseras i mobilnätet under nästa år.

God Jul till Er alla.

Dick Sörholm/fb inlägg "Vän av Vigge"

Fiberutbyggnaden

2017-09-24 \\Uppdaterad 180317*


Fiberdragning pågår längs väg 305 mellan Vigge och Stöde. Boende har fått erbjudande om anslutning för 9900 kr om man förbinder sig att köpa internettjänst 500 Mb/s i 24 mån från utvalda leverantörer. I annat fall var erbjudandet 19900 kr för anslutning.

Grävning på egna fastigheten ingår inte i priset.


För boende längs väg 542 (Vigge-Rännö) ska ett erjudande enligt Lars Norling vara på gång.Vad gäller Sörviggevägen är det ännu oklart när erbjudande kommer,  vilken lösning som kommer att presenteras och vad det i så fall kostar. Ansvariga på Servanet har lovat återkomma i ärendet men trots påstötningar har de ännu inte (mars 2018) kommit med förslag.


Om fiber ska dras på enskilda vägen Sörviggevägen krävs markupplåtelseavtal med ett par markägare (verkar inte vara något problem) och ett medgivande från Sörviggevägens Samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen kommer att kalla till extra årsmöte om det blir aktuellt medgrävning för fiberdragning här. Problemet är förstås att det är få fastboende per km.

-----

* Peter Johansson, i styrelsen för Sörviggvägens Samfällighetsförening, har varit i kontakt med Bluecom som i samarbete med Terracom eventuellt kan erbjuda Air2Fibre, dvs en luftbaserad bredbandslösning som i så fall utgår från Terracoms mast i Intaget. Lösningen skulle bli billigare och man slipper grävproblematiken, men det krävs ett antal intresserade inom en viss radie från masten. Eventuellt finns möjlighet att skicka signaler vidare via mellanstationer så fler kan nyttja en sådan lösning. Hastigheten kan enligt uppgift bli bra (100 Mbit/s?).


Nya infrastruktursatsningar i Vigge

2017-04-01 \\

Servanet har hållit informationsmöte på Bygdegården om satsningen på fiber från Stöde till Vigge längs väg 305. Boende i Vigge har fått en informationsfolder angående den basinvestering som krävs för den som vill ansluta sig. Kommunen har planerat atti april ta upp frågan om anslutande vägarna Sörvigge-och Rännövägen. Troligen kommer det bli möjligt att få kommunalt bidrag så även anslutningar längs dessa vägar blir möjliga utan en alltför betungande kostnad för hushållens anslutning. Troligen max 25000 kr/hushåll. (senare har rabatterat erbjudande lämnats till boende längs 305:an)

Trafikverket har projekterat att förbättra Rännövägen från Matfors till Vigge. Föreningen har yttrat sig och krävt en del förbättringar jämfört med TRVS.s plan. Bl a ökad mötesbredd p g a den frekvent tunga trafiken. Vägens sträckning har utmärkts, men arbetet är ännu inte påbörjat (apr 2017).

TIDIGARE

2020-03-29 Årsmöte

2019-04-06, Angeltävling Palsjön

2019-03-31 Årsmöte 

2019-03-24, Våffelcafé igen!

2019-03-16, Viggeloppet genomfört

2018-03-17 \\ Lyckad Angel- o pimpeltävling 

2018-03-10 \\ Viggeloppet på skidor lockade många entusiaster

2017-11-21 \\ Samrådsmöte ang väg 542

ÅTERKOMMANDE

-håll utkik